• 0032 496 923 556
  • nadine.doms@hotmail.com

Inschrijvingen

Bij de inschrijving vragen wij €50,- inschrijvingsgeld en een borg van €250,- per kind. Deze borg zal ingehouden worden indien u, voor aanvang van het opvangplan, beslist uw kind toch niet te brengen.

Indien u na de opstart van het opvangplan, de opvang toch wenst stop te zetten dient u een opzeg van 2 maanden te respecteren. Dit telkens ingaand op de eerste van de maand die volgt op de opzeg, ook wij houden ons aan deze opzegtermijn. De borg wordt u terugbetaald indien u de opzeg respecteert en alle bedragen van de opvang betaald zijn.

Bij wanbetaling zijn wij genoodzaakt een einde te stellen aan de overeenkomst en zal de borg ingehouden worden. Hierbij vervalt de opzegtermijn van 2 maanden en komt er onmiddellijk een einde aan het opvangplan.

Wij, als opvang, kunnen ook onmiddellijk een einde stellen aan het opvangplan in het belang van het kind. Dit geldt wanneer het kind ouder is dan 6 maanden en nog nooit in een opvang is geweest en daarbij zodanig veel aanpassingsproblemen vertoont. We nemen hiervoor een proefperiode van 1 maand.