• 0032 496 923 556
 • nadine.doms@hotmail.com

Tarieven

In ons kinderdagverblijf werken we met een vaste maandprijs, afhankelijk van de dagen dat uw kind komt.

 

In de maandprijs is op jaarbasis voorzien:

 • 20 dagen verlof
 • Weekends
 • 10 feestdagen
 • 3 brugdagen
 • 10 dagen afwezigheid op basis van 5 dagen, zijnde 2 weken (gebaseerd op een volledig opvangplan) à 3 dagen opvang = 6 dagen

 

Aantal dagen Prijs per maand
5 dagen/week

(218 dagen/jaar)

€650,-
4 dagen/week

(175 dagen/jaar)

€525,-
3 dagen/week

(131 dagen/jaar)

€398,-

 

De prijzen hierboven vermeld zijn al inclusieve service. In de maandprijs zijn volgende zaken inbegrepen:

 • Maaltijden
 • Dranken
 • Tussendoortje
 • Verzorgingsproducten
 • Luiers

à Uitgezonderd flesvoeding/borstvoeding.

29/02 zal aangerekend worden als een extra opvangdag.

De registratie van aan- en vertrekuur wordt geregistreerd door de computer en wordt dagelijks per mail verzonden. Wanneer u niet reageert, gaan wij ervan uit dat u zich hiermede akkoord verklaard.

Het minimumaantal dagen per week zijn bij ons 3 dagen. Op deze manier kunnen wij uw kind een optimale opvang garanderen, anders bestaat de kans (bij minder dagen) dat de aanpassingen voor uw kind te groot worden.

Wisselende dagen kan in overleg met het personeel, maar hiervoor zal een meerprijs van 15% aangerekend worden.

De betaling dient uiterlijk op de 1ste van de maand waarvoor de vergoeding dient op onze rekening te staan. Per overschreden dag wordt er een schadevergoeding van €2,50 aangerekend. Bij regelmatige wantbetaling zijn wij genoodzaakt uw kind niet meer op te vangen.

 

Bij iedere prijswijziging wordt u schriftelijk, 2 maanden van tevoren op de hoogte gebracht. In dergelijke gevallen hebt u ten alle tijden het recht om zonder opzeg een einde te maken aan het opvangplan. Dit moet wel per aangetekend schrijven aan de opvang gemeld worden. De datum van de post zal in dit geval de einddatum bepalen.

Extra dag naar de opvang bovenop opgesteld opvangplan

 

Extra dag €37,50

Deze dag zal onmiddellijk gefactureerd worden. We vragen dan ook deze onmiddellijk te betalen. Na 7 dagen, bij laattijdige betaling, zal hiervoor een schadevergoeding van €1,- per dag worden aangerekend. Indien u een extra dag vraagt en u uw kind toch niet brengt wordt deze dag alsnog aangerekend.

 

Occasionele opvang (kind niet ingeschreven in de opvang)

 

Occasionele opvang €40,-

 

Deze zal bij aanvang gefactureerd worden en dient cash betaald te worden.

 

Wennen

 

Voor de start van het opvangplan hebt u het recht om uw kind 2 halve dagen naar de opvang te brengen. Deze 2 halve dagen zijn gratis.

Deze wenperiode is er gekomen om uw kind al een beetje te laten wennen aan de nieuwe omgeving waar hij binnenkort toch wel een zekere tijd in zal doorbrengen. Uw kind krijgt dan de kans de andere kinderen al eens kort te ontmoeten, een activiteit mee te doen, de begeleiders te leren kennen, … Kortom uw kind kan de opvang al een beetje leren kennen. Dit wordt door vele als zeer gunstig aanbevolen.