• 0032 496 923 556
  • nadine.doms@hotmail.com

Verzekering

Wij zijn voorzien van een verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid voor elk kind dat in de opvang aanwezig is. Verder beschikken we ook over een verzekering voor lichamelijke schade (volgens nieuw decreet april 2014) en een brandverzekering.

 

Aangifte van schade of ongevallen moet binnen 24 uur, na de feiten, gebeuren aan de verantwoordelijke of haar vervanger. De verantwoordelijke brengt dan de verzekeringsinstelling op de hoogte.