• 0032 496 923 556
  • nadine.doms@hotmail.com

Ziekte

Kinderen die ziek zijn kunnen niet in de opvang terecht. Het is daarom een goed idee om op voorhand oplossingen te hebben voor het geval uw kind in de ochtend ziek zou zijn en je dringend alternatieve oplossingen nodig hebt.

 

Een kind dat niet te ziek is, indien het niet besmettelijk is, kan terecht wanneer de verantwoordelijke akkoord is. Beoordeel zelf de algemene toestand van uw kind. ‘Kan het meedoen aan de normale activiteiten van de dag?’ Geef de opvang informatie over medicatie en verzorging. Zie dat u steeds bereikbaar bent. We vragen met aandrang om niet zichtbare medische problemen te signaleren, vooral wanneer er eventueel gevaar kan zijn voor de gezondheid van de andere kinderen.

 

De verantwoordelijke heeft steeds het laatste woord in de beslissing of uw kind al dan niet naar de opvang kan komen. Bij deze beslissing denken we aan het belang van uw kind en aan dat van de andere opgevangen kinderen als ook de extra belasting die de zorg van een ziek kind met zich mee kan brengen.

 

Indien uw kind volgende symptomen heeft mag het zeker niet naar de opvang komen:

  • In geval van koorts: vragen wij uw kind thuis te laten. U mag uw kind voor de opvang geen koortswerend middel toedienen zodoende als uw kind in de opvang koorts krijgt (en u niet bereikbaar bent), wij weten vanaf wanneer wij iets voor de koorts mogen toedienen in afwachting van u telefoon.

U dient uw kind af te halen en mag pas terug naar de opvang na 24 uur koortsvrij te zijn. Dit zonder toediening van medicatie.

à Indien uw kind < 3 maand hanteren wij de grens van 38°c.

à Indien uw kind tussen de 3 en 12 maand is hanteren wij de grens van 38,2°c.

à Indien uw kind + 12 maand is hanteren wij de grens van 38,6°c.

  • Mondzweren en kwijlen: tenzij de arts bepaald heeft dat deze niet besmettelijk zijn.
  • Luizen: indien er luizen of levende neten worden vastgesteld laten wij uw kind niet toe in de opvang. Pas mits attest van de dokter dat uw kind luizenvrij is, kan deze terug naar de opvang komen.
  • Diarree: vanaf 3x diarree op een dag dient u uw kind te komen afhalen of thuis te houden tot het 24uur diarreevrij is. Indien uw kind nadien terug naar de opvang komt en toch noch 1x diarree heeft moet u uw kind opnieuw komen afhalen. Doktersattest dat toestemming geeft het kind toch naar de opvang te mogen brengen, geldt niet als de stoelgang niet onderzocht is geweest.

à Rota virus: moet aan de opvang gemeld worden!

  • Zware hoest ‘RSV-virus’: in dit geval mag uw kind niet naar de opvang komen.

à RSV-virus: moet aan de opvang gemeld worden!

  • Windpokken: vanaf het ogenblik van het verschijnen van de blaasjes dient u uw kind thuis te houden tot deze volledig en allemaal uitgedroogd zijn. Met een minimum van 6 dagen.

 

Vernevelaars en aerosol zorgen voor een snelle besmetting en dienen dus thuis toegediend te worden.

 

Indien uw kind bij ons ziek wordt zullen wij deze zo goed mogelijk opvangen en zal u steeds op de hoogte worden gebracht. Indien niemand te bereiken is zullen wij, indien nodig, zelf onze arts laten komen en de kosten vervolgens doorrekenen. Wij vragen dan ook uw kind zo spoedig mogelijk te komen ophalen.

 

Ingeval van een ongeval zullen wij handelen in volgorde van hoogdringendheid. We zullen u of opgegeven familieleden steeds als eerste verwittigen als de toestand dit toelaat. Verder zullen wij, indien nodig, onze arts contacteren of de hulpdiensten raadplegen (Klina te Brasschaat).

Medicatie

 

Medicatie wordt enkel en alleen op doktersvoorschrift toegediend! Probeer deze wel zoveel mogelijk thuis zelf te geven.

 

Veel klachten verdwijnen spontaan en moeten niet meteen met een medicijn behandeld worden. Sommige klachten zoals koorts en pijn zijn de eerste tekenen van een beginnend belangrijk gezondheidsprobleem. Door medicatie te geven kan je een ziekte soms tijdelijk verdoezelen, dit kan gevaarlijk zijn en kan een juiste diagnose bemoeilijken.

 

De begeleiders noteren wanneer de medicatie is toegediend en zorgen voor de juiste bewaring.